การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)

โพสต์20 ก.ค. 2559 01:03โดยสพป. ร้อยเอ็ด เขต 3   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2559 16:41 ]
วันพฤหัสบดีที่  7  กรกฎาคม  2559 โครงการโรงเรียนสุจริต 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน  (ITA) ให้กับโรงเรียนสุจริตรุ่น 10% ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง
Comments