การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

โพสต์6 ส.ค. 2559 15:30โดยสพป. ร้อยเอ็ด เขต 3   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2559 15:32 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล (ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จำนวน ๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
Comments