การอบรมครูแนะแนว 2559

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:41โดยสุระ รักความซื่อ   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2559 16:44 โดย ret3 admin ]
ด้วยศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่ฯ จัดอบรมพัฒนาครูแนะแนวระดับปฐม 
เพื่อให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจการแนะแนว มีแนวทางการจัดกิจกรรม แนะแนวอาชีพพร้อมสื่อ เครื่องมือ และมีความสามารถ สร้างและประสานเครือข่ายการแนะแนวได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ จึงจัดการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการ แนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ ขึ้นในวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องคอนเวนขัน โรงแรมสาเกตุนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
Comments